Audit skladových zásob

 

1. Čo ponúkame - rozsah služby

 • Fyzický audit skladových zásob v prevádzkach / skladoch.
 • Porovnanie fyzického stavu zásob s vykazovaným stavom zásob.
 • Podrobnú fotodokumentáciu fyzického stavu zásob.
 • Posúdenie hodnoty skladových zásob ako Collateral.
 • Zhodnotenie predajnosti skladových zásob v prípade "krízového scenára".
 • Stanovenie odhadu reálnej predajnej ceny skladových zásob - variant rýchleho predaja + variant predaja s dôrazom na čo najvyššiu cenu (časovo náročnejšie).

 

2. Ako fungujeme

 • Po zadaní dopytu od zadávateľa je vykonaná prvotná obhliadka a sú zistené presné a detailné informácie podľa požiadavky zadávateľa.
 • Následne je vypracovaná cenová kalkulácia auditu skladových zásob.
 • Po prijatí objednávky a po vzájomnej dohode je stanovený termín auditu s odhadom časovej náročnosti.
 • V priebehu fyzickej kontroly sa zameriavame na všetky zadávateľom stanovené požiadavky a otázky.
 • V priebehu fyzickej kontroly je zabezpečená podrobná fotodokumentácia.
 • Disponujeme rozsiahlym tímom špecialistov, ktorých využitie efektívne riadime podľa špecifík a náročnosti konkrétnej zákazky auditu skladových zásob.
 • Využívame moderný software na audit skladových zásob a vozidiel a online aplikáciu pre tablety.

 

Pri fyzickom audite si vždy vopred vyžiadame súčinnosť všetkých kompetentných pracovníkov tak, aby sme pokiaľ možno všetky potrebné informácie a dokumenty získali najneskôr v deň vykonania fyzickej kontroly. Našou činnosťou sa vždy snažíme o minimalizáciu dopadov na bežnú prevádzku kontrolovaného subjektu v dobe fyzického auditu.

Zdrojom nášho subjektívneho hodnotenia sú predovšetkým pohovory a konzultácie so zástupcami preverovaného subjektu od manažérov až po prevádzkových pracovníkov. Komplexnosť pohľadu dopĺňa podrobná fotodokumentácia a skúsenosti z podobných projektov.

 

3. Komu je produkt určený

 • BANKÁM
 • LEASINGOVÝM SPOLOČNOSTIAM
 • SPRÁVCOM KONKURZNEJ PODSTATY
 • EXEKÚTOROM
 • POISŤOVNIAM
 • INÝM ZÁLOŽNÝM VERITEĽOM

 

4. Čo je výsledkom/cieľom auditu

Zhodnotenie a ucelený prehľad o tom:

 • ako kontrolovaný subjekt pracuje so skladovými zásobami a ako ich eviduje,
 • aký je obrat skladových zásob (denný, mesačný),
 • do akej miery sú kompetentní pracovníci kontrolovaného subjektu, ktorí ovplyvňujú svojou činnosťou logistiku a skladové zásoby,
 • ako je zabezpečené uloženie skladových zásob,
 • aký je denný pohyb skladových zásob.

Zároveň popíšeme prípadné riziká pre zadávateľa, ktoré pri našej činnosti zistíme. Pokiaľ bude výsledkom nášho auditu akékoľvek odporúčanie, bude následne zaznamenané do Záverečnej správy. V tejto správe dostane zadávateľ odpovede na všetky svoje otázky, ktoré boli súčasťou zadania.

 

5. Čo je výstupom auditu

 • Záverečná kontrolná správa
 • Podrobná fotodokumentácia
 • Zoznam dohľadaných skladových zásob k danému dňu
 • V prípade záujmu zo strany zadávateľa sme pripravení do Záverečné správy zahrnúť aj odborný odhad prípadnej predajnosti skladových zásob (nejedná sa o Znalecký posudok, ale o odborný odhad vytvorený na základe dlhoročných skúseností s predajom odobratých predmetov rôznych komodít)

KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

+421 940 682 100
kordex@kordex.sk
Zanechajte nám svoje číslo
Radi sa Vám ozveme

NAPÍŠTE NÁM

Odoslané údaje vo formulároch sú spracované a uchováné za účelom reakcie na vašu požiadavku Čítať viac