CALL Centrum

Od roku 2012 KORDEX buduje moderné call centrum, ktoré funguje na platforme OptimTalk dodávanej spoločnosťou OptimSys, s.r.o. KORDEX vo svojom call centre využíva unikátnu kombináciu platformy hlasových služieb OptimTalk a platformy pohľadávkového software, ktorý je vyvíjaný vlastnými špecialistami a realizovaný spoločnosťou OptimSys, s.r.o. Výsledkom vlastného vývoja je schopnosť:

 

1. využívať funkcionality:

 • automatická identifikácia klienta na základe hlasu alebo klientskych dát (overenie klienta),
 • hlasové služby - napr. Identifikácia citového rozpoloženia volajúceho a nastavenie stratégie komunikácie,
 • časová os vymáhania - IS umožňuje parametrizovať a nastaviť automatické generovanie jednotlivých vymáhacích aktivít a to podľa individuálnej potreby a požiadaviek zadávateľa,
 • funkcionalita "prísľub úhrady",
 • automatické generovanie reportov vo forme preddefinovaných dátových viet,
 • všetky podniknuté aktivity (ako automaticky generované, tak aj individuálne uskutočnené operátorom) sú u každého prípadu zaznamenané v časovej ose,
 • do vymáhacej stratégie sme schopní implementovať vlastný scoringový model.

 

2. ponúkať služby:

 • welcome call, popr. ďalšie klientske telefonáty za účelom ponuky služieb, upozornenie na dodanie dokumentov alebo splnenie nejakej povinnosti,
 • telefonické vymáhanie pohľadávok je hlavnou špecializáciou call centra; pri "vymáhaní" kladieme dôraz na ľudský prístup, pochopenie situácie dlžníka a poskytnutie pomoci a rady s riešením pohľadávky.
 • upomienkový servis formou SMS, e-mailu alebo listu v papierovej podobe,
 • retenčné hovory.

KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

+421 940 682 100
kordex@kordex.sk
Zanechajte nám svoje číslo
Radi sa Vám ozveme

NAPÍŠTE NÁM

Odoslané údaje vo formulároch sú spracované a uchováné za účelom reakcie na vašu požiadavku Čítať viac